Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

TS Lê Thẩm Dương – Bằng Cấp Hay Năng Lực

Ts-Le-Tham-duong

Bằng cấp nói cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai. Năng lực của bạn nói cho cả thế giới biết bạn là ai. Có nhiều ý kiến cho rằng bằng cấp chỉ có giá trị thật sự khi mà bạn là con người có giá trị thật sự. Nếu bạn đang là sinh viên,… Read More…