Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Chuyên đề 6: Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương

cấu tạo từ và các tổ hợp từ
Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương

Chuyên đề 6: Cấu tạo từ và các tổ hợp từ

Read More…

Rules 2: Không học ngữ pháp

Quy tắc thứ 2 của phương pháp Effortless English này gây sốc cho hầu hết những người học tiếng Anh. Sau nhiều năm học ở trường, chúng ta đều tin rằng, ngữ pháp là chìa khóa để nói tiếng Anh. Nhưng thực tế chứng minh, sau nhiều năm học các quy tắc ngữ pháp, rất ít người trong chúng ta có thể nói được tiếng Anh. Đây là lý do tại sao quy tắc thứ hai của Effortless English lại là một sự thay đổi lớn: ĐỪNG học ngữ pháp. Read More…