Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Từ vựng tiếng anh về ngày tết Việt Nam

Từ vựng tiếng anh về ngày tết Việt Nam

1. Crucial moments (Những thời khắc quan trọng)

  • Lunar New Year = Tết Nguyên Đán.
  • Lunar calendar = Lịch Âm lịch.
  • Before New Year’s Eve = Tất Niên.
  • New Year’s Eve = Giao Thừa.
  • The New Year = Tân Niên

Read More…