Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Rule 6: Học tiếng anh thực

Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm. Nhưng khi bạn nghe ai đó nói tiếng Anh, nó không giống như tiếng Anh bạn đã học. Bạn cảm thấy khó hiểu và khi bạn nói, người khác cũng không thể hiểu được. Đây chính là vấn đề của việc học theo giáo trình. Effortless English đưa ra nguyên tắc thứ 6 là chỉ HỌC TIẾNG ANH THỰC. Read More…

Chuyên đề 7: Ngữ âm và trọng âm – Cô Vũ Mai Phương

maiphuong_2

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ngữ âm và trọng âm – Cô Mai Phương

Chuyên đề 7: Ngữ âm và trọng âm

Read More…