Back to Top

Tag: kỹ năng sống

Người thông thái nhất thế giới: “Tôi chỉ biết một điều là Tôi chẳng biết gì cả”

Darius Foroux là tác giả của cuốn sách “Massive Life Success” nổi tiếng, đồng thời anh cũng là nhà sáng lập ra hệ thống Procrastinate Zero nhằm giúp mọi người hiện thực hóa được mục tiêu của mình. Chuyện kể rằng: Khi Socrates- một trong những nhà sáng lập ra trường phái Triết học phương