Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Improve your IELTS Skills – Intermediate level

MacMillan ra mắt một bộ sách mang tên ‘Improve your IELTS Skills’. Bao gồm ba cuốn sách: viết, đọc và nghe -nói kết hợp. Những cuốn sách này rất toàn diện và giúp học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra mà không có sự trợ giúp của giáo viên. Tất cả các chương đều… Read More…

Top 20 thành ngữ trong bài thi IELTS

ielts-ebooktienganh.net

Trong đề thi IELTS việc nắm vững từ vựng và các cấu trúc thì bạn cũng cần vận dụng và lồng ghép các từ đó sao cho nghĩa thật chuẩn và thật hay. Thành ngữ luôn là những cụm từ như vậy việc học và sử dụng thành thạo các thành ngữ giúp bạn dễ dàng… Read More…