Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương

Chuyên đề: Mệnh đề quan hệ, cách giản lược mệnh đề quan hệ

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương

Read More…

Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương

câu-trực-tiếp-gián-tiếp

Câu trực tiếp, gián tiếp

Câu tường thuật (hay còn gọi là câu nói gián tiếp trong tiếng anh) là cách nói mà ta dùng để tường thuật hay kể lại cho ai đó nghe những gì người khác nói hoặc đang nói. Read More…

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

 • (Khẳng định): S + Vs/es + O
 • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
 • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

 • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
 • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
 • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng:

 1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.
  Ví dụ: The sun ries in the East.
  Tom comes from England.
 2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
  Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
  I get up early every morning.
  Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
 3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người
  Ví dụ: He plays badminton very well
 4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RpQmvf48ycE?list=PLFpzgji7FXqWo3wUNCdQFNOuYfLHBk7wG]

Tài liệu bài giảng: Download

Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

từ-loại-tiếng-anh

Chuyên đề 1: Ôn tập từ loại trong tiếng Anh

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

Bài giảng ôn tập từ loại trong tiếng Anh giúp bạn khái quát lại về từ loại. Đặc biệt dành cho những bạn chuẩn bị thi đại học môn tiếng Anh hoặc những sinh viên sắp bước vào kỳ thi Toeic. Read More…