Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Download DVD 4 Effortless English – Economics

DVD4-effortless-english-full

DVD4 Effortless English của tiến sỹ Aj Hoge, DVD4. Economics Lessons   Phần này nhằm tăng thêm vốn từ về thương mại, dành cho các bạn ngành kinh tế. 1. Financial liberation 2. What is success 3. Solve a problem 4. Stand out 5. True wealth 6. The process 7. Wealth steps 8. The way 9.1…. Read More…

Download Effortless english DVD 3 – Flow English

download-DVD3-effortless-english-full

DVD thứ 3 trong bộ DVD giáo trình Effortless English của tiến sỹ A.J Hoge. Flow English: những mẩu chuyện ngắn, có nhiều thành ngữ và cụm từ thông dụng. Effortless English VOLUME 3 – Flow English Lessons (18 chủ đề) Bài học phần này khá dễ, chủ đề sinh động, dễ học, nhằm luyện… Read More…

Download Effortless English DVD 2 – Learn Real English

DVD2-effortless-english-full

DVD thứ 2 trong bộ DVD học tiếng Anh Effortless English của tiến sỹ A.J Hoge. Learn Real English: Bộ này gồm những đoạn hội thoại, giao tiếp về 1 số chủ đề tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày. Vol1 Effortless English 1. Earthquakes Conversation 2. Trip To Washington Conversation 3. The Weddling Conversation… Read More…

Download Effortless English DVD1- Origional

DVD1-effortless-english-full

Giới thiệu về Origional Effortless English Origional Effortless English Là DVD đầu tiên trong bộ DVD bộ đĩa DVD giáo trình Effortless English full của tiến sĩ A.J.Hoge. DVD này dành cho những người mới bắt đầu học tiếng anh, chia làm 4 cấp độ (level). Hệ thống bài học đã được sắp xếp và… Read More…