Back to Top

Tag: 32 trang luyện nghe tiếng anh

32 trang luyện nghe tiếng Anh hay nhất

Tổng hợp 32 trang luyện nghe tiếng Anh hữu ích. Like fanpage của fedor đê nhận cập nhật các bài viết chất lượng nhé. https://www.facebook.com/Langmastereffortless 1.http://podcastsinenglish.com/ : Chia theo cấp độ của người học. 2.https://learnenglish.britishcouncil.org/…/elementary-podcas… : mức căn bản 3. http://effortlessenglish.libsyn.com/ : cái này chắc ai cũng biết :)))) 4. http://www.listen-to-english.com/index.php?cat=podcasts : cái bài podcast kèm script và quiz 5.http://eltpodcast.com/ : các