Back to Top

Ngữ pháp cơ bản trong giao tiếp bạn cần PHẢI biết.

Với những người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, việc quá tập trung vào học ngữ pháp có thể làm chậm quá trình giao tiếp của bạn. Ngữ pháp cơ bản là cần thiết, nhưng việc học quá nhiều ngữ pháp sẽ ngăn cản bạn nói tiếng Anh một cách tự nhiên do tâm lý lo sợ nói sai ngữ pháp. Ngữ pháp là một trong những yếu tố chính giúp bạn phát triển khả năng giao tiếp và khả năng thuyết trình, tuy nhiên chỉ những người đã thành thạo tiếng Anh giao tiếp thông dụng mới cần tập trung vào học ngữ pháp để cải thiện khả năng hùng biện.

Phần lớn người học ngôn ngữ trên thế giới học nói trước khi bắt đầu học ngữ pháp. Nói là kỹ năng đầu tiên cần phải học với mọi ngôn ngữ. Vì vậy nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh, hãy tập trung học kỹ năng nghe và nói thay vì học ngữ pháp. Khi bạn có khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy, bạn sẽ nhận thấy việc học ngữ pháp là vô cùng đơn giản. Tuy nhiên theo chiều ngược lại thành thạo ngữ pháp lại không giúp cho việc học giao tiếp của bạn dễ dàng hơn.

Trong bài viết này mình sẽ viết về 4 chủ đề đơn giản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh là Chủ ngữ, Vị ngữ, Động từ, và mạo từ. Đây là những yếu tố cần thiết nhất bạn cần biết dành cho một người mới. Khi bạn có thể giao tiếp một cách tự tin và thoải mái rồi, bạn có thể học chuyên sâu hơn về ngữ pháp. Nếu bạn là người mới, hãy tập trung học và tìm hiểu về 4 chủ thể chính này nhé.

1.Chủ ngữ là gì?

Chủ ngữ trong một câu phản ánh về ”người’ hoặc ‘đối tượng’ được nói tới trong câu. Mỗi câu cần có một chủ ngữ, nếu bạn không có chủ ngữ, câu nói của bạn sẽ không chuẩn xác và mọi người sẽ không hiểu bạn muốn diễn đạt điều gì.

chu-ngu-trong-tieng-anh

Dưới đây là một số ví dụ với chủ ngữ được in đậm.

I am hungry”
My brother is very smart”
That computer is very expensive”
We are going to the store now”
My sister and I will be waiting here”
The building is very big”
“When are you going to eat lunch?”
“Why are they waiting in line?”
“Who is going to take you to the store?”

2.Vị ngữ là gì?

Vị ngữ trong câu dùng để phản ánh chủ ngữ hoặc diễn đạt hành động của chủ ngữ. Đó là một cụm từ bao gồm động từ. Động từ luôn luôn thuộc vị ngữ.

Dưới đây là một số câu ví dụ ngắn, vị ngữ được in đậm.

“I am hungry
“My brother is very smart
“That computer is very expensive
“We are going to the store now
“The building is very big

Ở các ví dụ trên, bạn đã hiểu thêm về chủ ngữ và vị ngữ. Trong tất cả các câu nói, bạn cần một chủ ngữ và một hành động theo sau chủ ngữ. Hãy cùng đi tới chủ đề về ĐỘNG TỪ để hiểu rõ hơn.

3.Động từ là gì?

Động từ diễn tả một hành động, sự vật hoặc một sự việc nào đó. 

Trong các ví dụ ở trên, các động từ thường ở dạng nguyên mẫu như “am”, “is”, and “are”.

Một số dạng động từ thường gặp biểu hiện hành động như:

Wash
Run
Walk
Throw
Jump
Dance
Laugh
Learn
Teach

Dưới đây là một số ví dụ về động từ thể hiện hành động.

“I need to wash my face”
“Jane taught Jill”
“Mike is laughing

Động từ có thể đứng ở đầu câu.
Throw the ball at the catcher”
Run towards the finish line”

Hiểu về động từ là vô cùng cần thiết trong giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên nếu chỉ có động từ và chủ ngữ thì không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ: “Jill run” không được coi là một câu hoàn chỉnh. Mặc dù Jill là chủ ngữ, và “run” là động từ. Với chủ ngữ và vị ngữ chúng ta có thể tạo thành một câu hoàn chỉnh”Jill is running”

4.Mạo từ là gì?

mao-tu-tieng-anh-la-gi
Mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong câu cự kỳ đơn giản để dùng, nhưng là một chủ đề khó để hướng dẫn.

“A”, “An”, and “The”là mạo từ. Rất dễ để phân giải thích, phân biệt sự khác nhau giữa các mạo từ nhưng khó khăn để giải thích khi nào thì sử dụng mỗi loại mạo từ trên.

“A” and “An” có cùng một ý nghĩa. Chúng đều là mạo từ không xác định. Chúng chỉ khác nhau về từ theo sau trong câu.

Khi từ theo sau là một phụ âm ở đầu, bạn cần sử dụng mạo từ A.

“A dog…”
“A boy…”
“A building…”
“A hamburger…”

Khi từ theo sau bắt đầu bằng nguyên âm bạn cần sử dụng An 

“An eagle…”
“An umbrella…”
“An elephant…”
“An awesome book…”

“The” là một mạo từ xác định, dùng để diễn tả một chủ thể được xác định. Sự khác biệt giữa cách dùng The và dùng A/An là rất ít, chỉ dựa vào chủ thể được nhắc tới trong câu. Một số ví dụ dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng.

Nếu bạn nói , “I am going to a library to study”, có nghĩa là bạn chưa xác định chính xác thư viện(chủ thể được nói tới) bạn sẽ tới. Nếu bạn nói, “I am going to the library to study”, có nghĩa là bạn đã xác định được chính xác thư viện(chủ thể được nói tới) mà bạn sẽ tới..

“I am going to a coffee shop” (Không cụ thể là quán Cafe nào)
“I am going to the coffee shop” (Một quán Cafe cụ thể mà cả người nói, người nghe đều biết)

“I am going to sit in front of one of the computers in the lab”
“I am going to buy a computer”

Dù trong phòng thí nghiệm có rất nhiều máy tính nhưng mạo từ chuẩn xác vẫn là ‘The’ bởi vì bạn vẫn xác định cụ thể một máy tính trong phòng mà bạn đã dùng trước đó. Tuy nhiên nếu bạn nói bạn chuẩn bị mua một chiếc máy tính,bạn không thể dùng “the” trừ khi bạn đã xác nhận được cụ thể một loại máy tính. Máy tính có nhiều loại như thương hiệu, kích thước màn hình, loại máy…vì vậy câu nói như vậy rất chung chung và không xác định, vì thế bạn phải dùng “A” trong tình huống này.

Dưới đây là một số ví dụ khác

“The heat wave is unbearable”
“I heard a heat wave is coming”

Sự khác biệt giữa hai câu là “heat wave” cụ thể trong câu đầu, và không cụ thể trong câu hai. Trong câu đầu tiên, ‘the heat wave’ đã từng xuất hiện và cả người nói và người nghe đều biết. Ở câu hai nói về một việc xảy ra trong tương lai và không cụ thể, không thể xác định nên dùng ‘A’

Các tình huống KHÔNG dùng mạo từ.

Một nguyên tắc đơn giản cần nhớ là không sử dụng mạo từ khi nói Tên.

Ví dụ:

Sử dụng mạo từ: “Turn right at the burger store”
Không sử dụng mạo từ: “Turn right at McDonalds”

Sử dụng: “The boy was running very fast”
Không dùng: “Mike was running very fast”

 

Khi nói về các môn thể thao không cần sử dụng mạo từ.

“I love playing badminton”
“Football is a dangerous sport”

In most cases, you don’t need an article when referring to a country except when the name is referring to multiple countries or regions. For example, if you say “England” or “Scotland”, you don’t need an article, but if you are referring to “The United Kingdom” or “The United States”, then you do need an article.