Back to Top

Listening Practice Through Dictation

Listening Practice Through Dictation là bộ giáo trình của người Mỹ bản xứ dành cho trẻ em. Bộ giáo trình gồm 4 phần, với mức độ nâng cao dần từ dễ đến khó rất thích hợp cho các bé và những người học EFL (English as a Second Language), từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

Bộ giáo trình rất dễ hiểu, dễ nghe, là tài liệu học tiếng Anh hiệu quả giúp các bé và người bắt đầu học nâng cao khả năng nghe tiếng Anh, và vốn từ vựng cốt lõi theo các chủ đề, mà còn giúp nâng cao hiểu biết về nhiều lĩnh vực trong xã hội nữa. Chắc chắn học xong bộ này, các bạn sẽ có được 1 vốn từ tương đối rộng, có thể áp dụng được trong hầu hết các tình huống hằng ngày.

Các chủ đề của bộ đĩa Listening Practice Through Dictation

  • Nature and the Environment
  • Art and Culture
  • Science and Technology
  • Leisure and Entertainment
  • School and Family
  • People and Work
  • Sports and Health
  • Travel and Transport

Cách học:  Nên nghe 1 mỗi bài vài lần, sau đó chuyển qua bài khác. Nghe cho tới khi phân biệt được từng từ trong đoạn văn. Chuyển qua đọc lại toàn bộ bài văn, vừa đọc to thành tiếng+ vừa kết hợp nút pause, lặp lại nhiều lần, sao cho thật giống. Rồi cuối cùng viết và học thuộc.[/vc_column_text][vc_column_text]

Bài Học Ví Dụ

UNIT 8 BUBBLES IN BOILING WATER

Where do the bubbles come from when you boil water?

Water is a liquid. When it is heated, it moves around faster and faster. When it starts to boil, the liquid turns into a gas. This gas is called water vapor. This gas is lighter than the water around it. It rises to the top. Then it disappears into the air.

As the water gets hotter and hotter, it starts turning into gas very quickly. A lot of bubbles form at the same time. All these bubbles try to escape at once. The bubbles push the water out of the way and “jump” out. This is what we call “boiling water.”

More and more water turns into gas. More of it disappears into the air. After a while, every drop of the water will be gone. Try it and see!

Bộ Listening Practice Through Dictation tại Ebooktienganh.NET gồm 4 phần có bài nghe Audio + file PDF có thể dễ dàng mở bằng máy tính, Ipad, Smartphone giúp bạn học mọi lúc, mọi nơi.

Hoặc DOWNLOAD Tại Link dưới Đây.

Listening Practice Through Dictation 1

Listening Practice Through Dictation 2

Listening Practice Through Dictation 3

Listening Practice Through Dictation 4