Back to Top

Liên từ trong tiếng anh

Liên từ trong tiếng anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu. Sau đây là một vài ví dụ về liên từ: Liên từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, yet, so. Liên từ phụ thuộc: although, because, since, unless. Ta có thể xem xét liên từ từ 3 khía cạnh:

1. Cấu tạo của Liên từ gồm 3 dạng chính
Từ đơn ví dụ: and, but, because, although
Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that)ví dụ: provided that, as long as, in order that
Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ)ví dụ: so…that
2. Hai chức năng cơ bản của Liên từ
Liên từ đẳng lập: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề. Ví dụ:
– Jack and Jill went up the hill.- The water was warm, but I didn’t go swimming.
Liên từ phụ thuộc: được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính của câu. Ví dụ: – I went swimming although it was cold.
3. Vị trí của liên từ trong tiếng anh
Liên từ đẳng lập: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết
Liên từ phụ thuộc: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.
Liên từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Bởi chúng làm cho các ý trong một câu, các câu văn trong một đoạn liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Vậy bạn đã biết những gì về liên từ? Trong bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin về liên từ trong tiếng anh nhằm giúp bạn hiểu rõ và sử dụng đúng trong bài viết của mình.

Bài viết liên quan:

  1. 10 Website cải thiện khả năng đọc tiếng anh
  2. Học tiếng anh bằng phương pháp ROM
  3. Effortless English New Update 2016
  4. 50 Rules You Must Know
  5. 32 Trang Luyện nghe tiếng Anh hay nhất
  6. Cách nghe tiếng Anh hiệu quả
  7. Pronunciation Workshop – Luyện phát âm cực chuẩn
  8. Full 10 bộ đề thi TOEIC