Back to Top

Download Effortless English DVD 6 – VIP Program

VIP Global Leadership Program là DVD thứ 6 trong bộ đĩa DVD giáo trình Effortless English của tiến sĩ A.J.Hoge.
Với bộ đĩa VIP AJ.Hoge không những sẽ dạy các bạn hoc tieng Anh mà còn dạy làm người đứng đầu nhóm làm việc hiệu quả.

Chủ đề của DVD 6 chuyên sâu vào lãnh đạo, niềm tin, vùng thoải mái. Ngoài ra trong bộ Update lần này còn có thêm phần Action Vocabulary

Effortless-english-dvd-6
DVD6. VIP Global Leadership Program

Download DVD 6 VIP Program