Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương

Câu trực tiếp, gián tiếp

Câu tường thuật (hay còn gọi là câu nói gián tiếp trong tiếng anh) là cách nói mà ta dùng để tường thuật hay kể lại cho ai đó nghe những gì người khác nói hoặc đang nói.

Câu chủ động bị động

Câu bị động trong tiếng anh: Tìm hiểu cấu trúc, cách sử dụng và cách chuyển từ câu chủ động qua câu bị động. Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ TO BE được chia ở dạng số nhiều..

Chuyên đề 3: Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QbsK6tuCZAk?list=PLFpzgji7FXqVG9mr84NarZEIwAL7BVSj-]

Tài liệu bài giảng: Download

, , , , , ,