Back to Top

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text el_class=”tieng anh co vu mai phuong”]

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

[/vc_column_text][vc_column_text]1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

 • (Khẳng định): S + Vs/es + O
 • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
 • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

 • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
 • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
 • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng:

 1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.
  Ví dụ: The sun ries in the East.
  Tom comes from England.
 2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
  Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
  I get up early every morning.
  Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
 3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người
  Ví dụ: He plays badminton very well
 4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RpQmvf48ycE?list=PLFpzgji7FXqWo3wUNCdQFNOuYfLHBk7wG]

Tài liệu bài giảng: Download

[/vc_column_text][vc_column_text]Bài viết liên quan:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]