Back to Top

Category: Ngữ pháp tiếng Anh

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text el_class=”tieng anh co vu mai phuong”] Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương [/vc_column_text][vc_column_text]1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG (Khẳng định): S + Vs/es + O (Phủ định):

Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

[vc_row][vc_column width=”1/1″ el_class=”Chuyên đề 1: Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương”][vc_column_text] Chuyên đề 1: Ôn tập từ loại trong tiếng Anh Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương Bài giảng ôn tập từ loại