Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

English Study Pro phần mềm học tiếng anh cực đỉnh.

English-study-pro-2012
English Study Pro là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người Việt Nam. Chương trình cung cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Với lượng kiến thức rộng lớn và bao quát các kỹ năng khác nhau cùng với những công cụ tra cứu hữu ích, English Study luôn cố gắng là một phần mềm dành cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau có liên quan đến nhu cầu sử dụng tiếng Anh. Read More…

Liên từ trong tiếng anh

liên-từ-trong-tiếng-anh
Liên từ trong tiếng anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu. Sau đây là một vài ví dụ về liên từ: Liên từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, yet, so. Liên từ phụ thuộc: although, because, since, unless. Ta có thể xem xét liên từ từ 3 khía cạnh: Read More…

Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương

danh-động-từ-vũ-mai-phương

Trọn bộ 3 video chuyên đề Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương – Cô Mai Phương

Chuyên đề 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu

Read More…

Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương

Chuyên đề 5: Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương

Read More…