Effortless English Effortless English - Phương pháp tự học giao tiếp từ 3-6 tháng
LOADING

Listening Practice Through Dictation

Listening Practice Through Dictation

Listening Practice Through Dictation là bộ giáo trình của người Mỹ bản xứ dành cho trẻ em. Bộ giáo trình gồm 4 phần, với mức độ nâng cao dần từ dễ đến khó rất thích hợp cho các bé và những người học EFL (English as a Second Language), từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Read More…