Back to Top

Cài đặt English Study Pro từ Ebooktienganh

Để cài đặt English Study Pro 2012 từ Ebooktienganh.NET bạn làm theo những bước dưới đây.

Bước 1: Mở File có tên Ebooktienganh.Net -English_Study_Pro_2012 nằm trong DVD9.

Bước 2: Chạy File Setup để bắt đầu cài đặt chương trình.

cai-dat-english-study-pro
Chạy File Setup để tiến hành cài đất
cai-dat-english-study-pro-9
Chương trình sẽ hiện ra
cai-dat-english-study-pro-9
Chương trình sẽ hiện ra

Bước 3: Chọn ổ đĩa cài đặt( nên để mặc định là ổ C)

cai-dat-english-study-pro-1
Chọn ổ đĩa cài đặt phần mềm sau đó bấm tiếp
cai-dat-english-study-pro-2
Chọn xong để hoàn thành cài đặt chương trình

Sau khi cài đặt chương trình, để kích hoạt chúng ta làm các bước như sau.

Bước 1: Bạn vào thư mục cài đặt đổi tên file ESPro.exe thành ESPro2.exe. (Thư mục cài đặt mặc định là C:\EngStdPro2012\)

cai-dat-english-study-pro-3
Đổi tên file ESPro.exe thành ESPro2.exe

Bước 2: Vào thư mục Ebooktienganh.Net-ESPro.exe copy file ESPro.exe vào thư mục cài đặt thể chỗ cho file ESPro.exe hồi nãy.

cai-dat-english-study-pro-4
copy file ESPro.exe vào thư mục cài đặt thể chỗ cho file ESPro.exe hồi nãy

Bước 3: CHạy file ESPro.exe vừa copy vào sẽ thấy yêu cầu nhập số Serial như hình dưới. Bạn nhập vào số Serial: 81YUH-9DVPX-K12GS

cai-dat-english-study-pro-5
nhập số Serial như hình dưới. Bạn nhập vào số Serial: 81YUH-9DVPX-K12GS rồi bấm TIẾP

Bước 4: Sau khi bấm tiếp, ở cửa sổ tiếp theo bạn nhập EBOOKTIENGANH như hình dưới rồi bấm kích hoạt
cai-dat-english-study-pro-6Nhập EBOOKTIENGANH như hình trên rồi bấm kích hoạt

cai-dat-english-study-pro-7
Một mã kích hoạt hiện ra.

Bước 5: Bạn nhập mã kích hoạt này thay thế vào lại ô ban nãy “EBOOKTIENGANH” rồi bấm kích hoạt

cai-dat-english-study-pro-8
Nhập mã kích hoạt thay thế vào

Bước 6: Chương trình hiện ra ngay sau khi kích hoạt

cai-dat-english-study-pro-9
Chương trình sẽ hiện ra sau khi kích hoạt

Bước 7: . Sau khi kích hoạt thành công, chương trình sẽ khởi động. Bạn đóng chương trình lại rồi xóa file ESPro.exe trong thư mục cài đặt đi.
Bước 8. Đổi tên file ESPro2.exe ban đầu về lại ESPro.exe

Vậy là bạn đã kích hoạt thành công English Study Pro 2012 rồi, bây giờ bạn có thể dùng thoải mái mà không lo hết hạn nhé.

Chúc bạn học tốt.

Xem thêm

English Study Pro 2012.

Tải giáo trình nghe cho English Study Pro