Back to Top

150 câu thông dụng nhất trong tiếng Anh

Dưới đây là danh sách 150 câu thông dụng nhất trong tiếng Anh, bạn nào cần thì tải về xem nhé.

cac-mau-cau-dam-thoai-ve-muc-tieu-khi-giao-tiep-bang-tieng-anh-1024x701

 1. Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
 2. Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
 3. Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm)
 4. Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào!
 5. Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
 6. Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 7. Hell with haggling! Thấy kệ nó!
 8. Mark my words! Nhớ lời tao đó!
 9. Bored to death! Chán chết!
 10. What a relief! Đỡ quá!
 11. Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!
 12. Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!)
 13. It serves you right! Đáng đời mày!
 14. The more, the merrier! Càng đông càng vui (Especially when you’re

holding a party)

 1. Beggars can’t be choosers! ăn mày còn đòi xôi gấc
 2. Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
 3. Good job!= well done! Làm tốt lắm!
 4. Go hell! chết đi, đồ quỷ tha ma bắt (những câu kiểu này nên biết chỉ để
 5. biết thôi nhé! đừng lạm dụng).
 6. Just for fun! Cho vui thôi
 7. Try your best! Cố gắng lên (câu này chắc ai cũng biết)
 8. Make some noise! Sôi nổi lên nào!
 9. Congratulations! Chúc mừng!
 10. Rain cats and dogs. Mưa tầm tã

Thêm nhiều nữa, bạn Download tại Đây nhé.